Další informace

Pohřebné

Od 1. ledna 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, tj. v případech, kdy náklady na tuto neočekávanou událost významně jednorázově zatíží rozpočty rodin pečujících o nezaopatřené děti. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení, přičemž nezáleží na tom, kdy byly náklady na pohřeb uhrazeny. Pokud by vypravila pohřeb právnická osoba, pohřebné ji nenáleží.

Výše pohřebného činí Kč 5.000,-. Vyplácí se jednorázově a je příspěvkem na náklady spojené s vypravením pohřbu.

Nárok na volno

V případě úmrtí v rámci nejužší rodiny (manžel, manželka, druh, družka nebo dítě) máte nárok na dva dny placeného volna a další den na účast na pohřbu.

Úmrtí dalších rodinných příbuzných (rodiče, prarodiče, sourozenci) je nárok na jeden den k účasti na pohřbu (další den navíc dostane ten, kdo pohřeb zařizuje).

Jeden den placeného volna si mohou vybrat i osoby, které nejsou se zemřelým v příbuzenském vztahu v případě, že se zemřelým sdílely společnou domácnost.

Rádi Vám poskytneme informace týkající se vyřízení vdovského důchodu, notáře apod.