Postup v případě úmrtí

Úmrtí doma nebo na jiném místě v případě náhlého úmrtí:

  • zavolat lékaře
  • telefonicky objednat odvoz zemřelého na nonstop tel. 602 640 472
  • navštívit naší kancelář v Mladé Boleslavi na Novém hřbitově ke sjednání pohřbu

Úmrtí v nemocnici, domově důchodců a jiných zařízení:

  • navštívit naší kancelář v Mladé Boleslavi na Novém hřbitově ke sjednání pohřbu

VEZMĚTE S SEBOU:

  • oblečení pro zesnulého
  • doklady k vyřízení úmrtního listu na matrice v místě úmrtí tzn. občanský průkaz zemřelého,
    rodný list, oddací list (pokud nemáte všechny, alespoň některý z dokladů)
  • zálohu na pohřeb

VŠECHNY TYTO NÁLEŽITOSTI LZE PŘINÉST I DODATEČNĚ.